REVITALIZACE SADŮ

V roce 2010 byly započaty práce na revitalizaci části ČERMENSKÉHO SADU v katastru obce Dolní Dobrouč (okres Ústí nad Orlicí).

Čermenský sad jsou rozsáhlé extenzivní výsadby ovocných dřevin – ty úplně původní snad pocházejí z období po druhé světové válce. Dnes jsou tyto plochy využívány především pro rekreaci – nachází se na nich chatová oblast. Jen málokde se tak dodnes zachovaly úplně původní či alespoň postarší výsadby ovocných stromů. A právě takovým místům Čermenského sadu, kde se dochovaly, se věnuje náš projekt revitalizace.

Odehrává se na ploše zhruba 1/3 hektaru z celého rozsáhlého komplexu sadů. Vybrané plochy jsme pronajali od vlastníka – obce. Nejdříve byli odstraněny náletové dřeviny, provedena seč a odstraněna stařina. Od počátku probíhá také postupná determinace jednotlivých odrůd, které se na místě nacházejí. Zvláště pak mezi staršími stromy se objevují velmi zajímavé staré odrůdy.

Z vlastních prostředků, za pomoci Programu péče o krajinu (MŽP), ale i díky sponzorům (NET4GAS) postupně ošetřujeme stávající staré ovocné stromy, aby na místě vydržely co nejdéle a v nejlepším možném zdravotním stavu. Kromě toho – a to je snad nejpodstatnější část projektu – probíhají na ploše nové výsadby vhodně zvolených starých a krajových odrůd ovocných stromů a samozřejmě navazující následná péče.

Cílem revitalizace je nejen obnova cenné součásti krajinné mozaiky, ale také dochování dnes již možná historického pozůstatku po předchozích generacích. Zejména ale zachování a podpora zajímavé odrůdové skladby – vytvoření živé sbírky starých a krajových odrůd ovocných stromů. Ta by měla sloužit jak k účelům EVVO, tak k podpoře podobných aktivit v oblasti ochrany a tvorby krajiny.


V SADU MŮŽETE VIDĚT NAPŘÍKLAD TYTO ODRŮDY:

JABLONĚ: Průsvitné letní, Košíkové, Matčino, Řehtáč soudkovitý, Vejlímek, Krasokvět červený, Smiřické vzácné, Grávštýnské, Čistecké lahůdkové, Booskopské
HRUŠNĚ: Pitmastonská, Salisburyova, Williamsova, Lucasova, Madame Verté, Kongresovka, Clappova, Druardova, Konference, Špinka
TŘEŠNĚ A VIŠNĚ: Kaštánka, Napoleonova, Karešova a Morela pozdní


V případě zájmu o návštěvu sadu, případně exkurzi doprovázenou odnorným výkladem, kontaktujte řešitele projektu na e-mailové adrese VitezslavHaupt@seznam.cz nebo na telefonním čísle 722 199 198.