HRUŠNĚ

Obdobně jako jabloně (Malus), jsou i hrušně (Pyrus) rodem čítajícím řadu druhů. Stejně tak i u hrušní nalézáme druhy u nás pěstované pro okrasu i druhy se kterými se setkáváme spíše jen v dendologických sbírkách (pokud tedy nenavštívíme jejich domovinu) a nakonec druhy pěstované výhradně pro chutné ovoce.

K hrušním, které jsou pěstované pro okrasu patří například hrušeň Calleryova (Pyrus carellyana) a zejména její konický kultivar ‘Chanticleer‘, který můžete znát z pouličních stromořadí. I u hrušně obecné (Pyrus communis) se můžeme setkat s nějakým tím okrasným kultivarem. Hojně rozšířený a oblíbený je převislý kultivar hrušně vrbolisté (Pyrus salicifolia ´Pendula´).

Výše zmíněná hrušeň obecná (Pyrus communis) je také předchůdcem dnešních hrušní pěstovaných pro oblíbené ovoce. S jejich stavbou a botanickým začleněním je to podobné jako u jabloní. Opět jsme v čeledi růžovitých (Rosaceae). Znovu se setkáváme s květy, které mají (až na odchylky) pět korunních a pět kališních lístků. Stejně jako u jabloní jsou plodem malvice lišící se dle odrůdy – ve velikosti, tvaru, vybarvení, době zrání, chuti atd.

Kromě těchto (z hrušně obecné vzešlých kulturních odrůd) se však pro ovoce pěstují i jiné, druhem zcela odlišné hrušně – v poslední době stále oblíbenější hrušně asijské – pocházející z Číny a Japonska. Kumoi, Hosui, Shinko, Chojuro – to jsou některé z odrůd asijských hrušní, o kterých jste zajisté slyšeli a uslyšíte ještě mnohokrát.

V další části našich stránek (databáze) se věnujeme starým a krajovým odrůdám hrušní, které byly nebo ještě jsou rozšířeny na území nejen Pardubického kraje. A to (stejně jako u jabloní) především v extenzivních výsadbách.

Naleznete-li nějakou zajímavou starou či přímo krajovou odrůdu hrušně, neváhejte náš seznam (databázi) obohatit. Jak v takovém případě postupovat si přečtěte zde.