BOSKOOPSKÉ ČERVENÉ

Boskoopské červené je červenoplodou mutací odrůdy Boskoopské, která pochází z Holandska. Tato výchozí odrůda je v databázi již popsaná – viz o heslo výše v seznamu odrůd jabloní.