HÁJKOVA MUŠKÁTOVÁ RENETA

Hájkova muškátová reneta je původní krajovou odrůdou z území Pardubického kraje. Vnikla někdy ke konci 19. století. Tehdy ji jako semenáč vypěstoval učitel a pomolog Karel Hájek z Heřmanova Městce.
Odrůda brzy nastupuje do plodnosti, je relativně odolná vůči mrazu a také příliš netrpí strupovitostí. Zajístí-li pěstitel vhodné místo – především úrodnou a živinami dobře zásobenou půdu (ne však příliš vlhkou) – může se těšit na bohaté a pravidelné sklizně. Je však třeba strom častěji zmlazovat vhodným řezem.
Plody této odrůdy jsou střední. Mají kulovitý zploštělý tvar, bývají více či méně nesouměrné. Ač nejsou příliš vzhledné, mají vynikající sladce navinulou aromatickou chuť. Trhají se v říjnu, k jídlu dozrávají následující měsíc. Dobře uskladněné vydrží i do března následujícího roku.
Hájkova muškátová reneta je dobře opylována například odrůdami James Grieve či Ontario. Sama je pro mnoho odrůd dobrým opylovačem.
Tuto odrůdu jsme nalezli například v katastru obce Topol (okres Chrudim) či ve Slatiňanech (okres Chrudim).