BOSKOOPSKÉ

Odrůda Boskoopské pochází z Holandska. Mnozí češi ji lidově označují jako ,,koženáč” (nezaměňovat však s koženými renetami).
Podobně jako předešlá Blenheimská reneta je i Boskoopské odrůdou, jež vyžaduje dostatek místa pro svoji mohutnou a rozložitou korunu. Odrůda není nijak zvlášť náročná na teplo či na kvalitu půdy. Je méně náchylná ke strupovitosti, o něco více již k padlí jabloňovému.
Plody dobře dozrávají téměř všude. Jejich základní barva je zelenožlutá, na osluněné straně se objevují červenooranžové pruhy. Zbarvení však bývá z větší či menší části zcela zakryto rzí. Slupka tak působí kožovitě – od toho to lidové jméno ,,koženáče”. Sklízí se v říjnu, k jídlu dozrávají v prosinci, poté vydrží až do dubna. Plody této odrůdy mají silný sklon k rychlému vadnutí (sesychají, scvrkávají se a měknou), musí se proto dbát na správné uskladnění.
Samo Boskoopské je velmi špatným opylovačem pro ostatní odrůdy. Pro jeho opylení jsou nejspíše vhodné odrůdy Ontario, Jonathan či Hájkovy muškátové reneta.
Boskoopské jsme viděli například v okolí Horní Dobrouče (okres Ústí nad Orlicí), v Holicích (okres Pardubice), či u obce Závratec (okres Chrudim).