ESPERENOVA MÁSLOVKA

Esperenova máslovka pochází z Belgie.
Tato odrůda roste spíše slaběji, vytváří vysoké, úzké a neveliké koruny. Do plodnosti nastupuje již brzy po výsadbě. Plodí pak velmi hojně. Později se tak může vyčerpávat a polevovat v růstu. Ve starých pomologiích je proto doporučováno přihnojování stromu. Esperenova máslovka jinak není příliš náročná na půdu. Nevhodná jsou však zcela jistě suchá stanoviště.
Plody jsou spíše kulatšího tvaru (ne typického tvaru hrušky). Dosti pravidelné. Ve zralosti obvykle žlutozelené barvy, často jemně rzivé, poseté rzivými tečkami. Na osluněné straně červenavé. Ke sklizni dozrávají v září, mohou však dozrávat i dříve. Do konzumní zralosti pak v následujícím měsíci.
Esperenova máslovka je dobrým opylovačem pro mnoho ostatních hrušňových odrůd.
Tuto odrůdu jsme nalezli například v Doubravicích (Pardubice).