HARDYHO MÁSLOVKA

Hardyho máslovka pochází z Francie, odkud byla rozšiřována po roce 1830. Odrůda je známá také pod jménem Gellertova. Jsou to bujně rostoucí stromy s vysoko sahající korunou jehlancovitého tvaru. Roste zdravě a velmi pěkně. Je to odrůda odolná proti mrazu. Není příliš náchylná k chorobám. Uplatní se i ve vyšších polohách – máme tuto odrůdu vyzkoušenou i v cca 500 m.n.m. Plody Hardyho máslovky jsou velké, z vyšších poloh a horších stanovišť spíše střední velikosti. Charakteristické jsou šedozelené barvy a často skořicově hnědá rzivost na povrchu plodu. Mají skvělou sladší a kořenitou chuť. Sklízí se v září, k jídlu dozrají zhruba za 14 dní. Dokonale vyzrálé hrušky jsou už od pohledu velmi lákavé. Dobrými opylovači pro Hardyho máslovku jsou ze známých odrůd například Clappova, Williamsova či Charneuská. Hardyho máslovku jsme nalezli například v Doubravicích – část Pardubic (okres Pardubice). Stále se množí a pěstuje – není tedy těžké se s ní setkat.