JABLONĚ

Rod jabloň (Malus) čítá řadu druhů. Některé z nich se u nás pěstují jako okrasné, jiné najdeme spíše jako klenot v dendrologických sbírkách. Opravdu nejznámější jabloní je ale ta, kterou označujeme jako jabloň domácí (Malus domestica) a která čítá nepřeberné množství odrůd. Pro své ovoce je druhem snad nejdůležitějším. Alespoň tedy u nás – na našem území je totiž jabloň nejrozšířenějším ovocným stromem vůbec.

Mezi jabloně pěstované pro okrasu patří například jabloň bobulovitá (Malus baccata) a její kultivary či jabloň purpurová (Malus x purpurea), která je rovněž známá v podobě mnoha krásných kultivarů.

Spíše ke klenotům dendrologických sbírek (tedy zatím) patří například velmi neobvyklá jabloň florentinská (Malus florentina). I když i tu již lze občas nalézt v nabídce školek a okrasných zahradnictví. Jde o prazvláštní jabloň, která svým vzhledem připomíná spíše nějaký druh hlohu.

Jabloň domácí (Malus domestica) se v mnoha odrůdách pěstuje pro chutné ovoce. Botanicky patří jabloň domácí (stejně jako ostatní druhy jabloní) do čeledi růžovitých (Rosaceae). Je tedy příbuzná například hlohům, růžím a řadě dalších ovocných dřevin – slivoním, meruňkám, broskvoním, hrušním, mandloním ale třeba i ostružiníkům atd.

Jabloň domácí charakterizují jednoduché listy, často vonné kvety s pěti korunními a kališními lístky. Velikost, intenzita růžového zabarvení květu, jakož i velikost a tvar korunních plátků, závisí do velké míry na konkrétní odrůdě. Krásné velké květy má například známá odrůda Ontario. Až na vyjímky je většina odrůd jabloně domácí cizosprašná, jejich květy opyluje hmyz – především včely. Plodem jabloně domácí je malvice, jejíž velikost, tvar, vybarvení, doba zralosti, chuť i ostatní znaky opět závisí na odrůdě (a jsou také jejími určovacími znaky).

Odrůd jabloně domácí je dnes nesčetné množství a každým rokem přibývají nové a nové. V této části webových stránek se snažíme seznámit alespoň s některými z těch starých a krajových odrůd jabloní, které je nejen v Pardubickém kraji stále možné nalézt, a to především v extenzivních výsadbách.

Naleznete-li nějakou zajímavou starou či přímo krajovou odrůdu jabloně, neváhejte náš seznam (databázi) obohatit. Jak v takovém případě postupovat si přečtěte zde.