PITMASTONSKÁ

Odrůda Pitmastonská pochází z Anglie. V roce 1841 vznikla rukou šlechtitele J. Williamse, a to jako semenáč odrůdy Angoulemská.
Růst odrůdy je středně bujný i bujný, v mládí vzpřímený. Koruna dosahuje střední velikosti, ve vyšším věku je rozložitější a mnohé její větve převisají. Je to odrůda poměrně náročná na stanoviště. Není příliš odolná proti mrazu. Ve vyšších polohách přináší plody horší chuti (známe ji ze středních poloh a můžeme potvrdit). V takových polohách ji lze pěstovat jenom na velmi dobrých stanovištích. Do plodnosti nastupuje později. Pak plodí středně nebo hojně.
Plody jsou velké, protáhle baňaté, někdy velmi těžké. Mají světlezelenou, ve zralosti pak světležlutou slupku. Ke sklizni dozrávají na koci září nebo počátku října. Do konzumní zralosti o pár týdnů později. Na vhodných stanovištích přináší Pitmastonská plody navinule sladké, mírně natrpklé, velmi dobré.
Pro Pitmastonskou je vhodným opylovačem například Clappova máslovka či odrůda Avranšká. Sama pozdě vykvétající Pitmastonská je opylovačem špatným.
Odrůdu známe z Dolní Dobrouče (okres Ústí nad Orlicí).